Temeljni podaci

Tvrtka: ORIZONTAS d.o.o. u likvidaciji
Status: likvidacija
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Sjedište/adresa: Vrboran 37, 21000 Split
Registarski sud: Trgovački sud u Splitu
Registarski matični broj (MBS): 060217189
Porezni (statistički) matični broj: 2052024
OIB: 53955145218
Vlasnička struktura: 100% privatno vlasništvo
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna (uplaćen u cijelosti)
Upravitelji/likvidatori: Ivan Parčina (likvidator)
Međunarodni bankovni broj računa (IBAN): HR3524020061100459354
Poslovna banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
E-mail adresa: info@orizontas.hr